prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Visoka škola akademskih studija

Prelazak sa drugih fakulteta

Student sa druge visokoškolske ustanove može nastaviti studije na Visokoj školi akademskih studija EPOHA u skladu sa važećim propisima.

 

Student podnosi zahtev koji razmatra komisija koja nakon provedene procedure donosi odluku i o tome obaveštava studenta. Student uz zahtev, predaje i sva upisna dokumenta, kao i prepis ocena sa prethodne visokoškolske ustanove.