prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Visoka škola akademskih studija

Potrebna dokumenta za upis na I ciklus studija

Uz popunjeni obrazac prijave za upis student prilaže:

 • Diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi,
 • Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali, ili ovjerene kopije),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o prebivalištu,
 • Dvije fotografije.


Potrebna dokumenta za upis na II ciklus studija

Uz popunjeni obrazac prijave za upis student prilaže:

 • Kopiju lične karte
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Biografiju
 • 2 fotografije