prvi
drugi
treci

ЕПОХА | Висока школа академских студија

Визија и мисија

Визија Високе школе је лидерска позиција у области високошколског образовања на просторима Републике Србије и Југоисточне Европе где градећи друштво знања образује кадрове и чини их бољим и способнијим за свет око њих. Мисија Високе школе је да својим студентима пружа образовање највишег квалитета засновано на достигнућима савремене науке и технологија у колерацији са европским системом образовања и међународним трансфером знања.