prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Studenti

Studentski parlament

Studentsko predstavničko tijelo Visoke škole akademskih studija Epoha djeluje pod nazivom Studentski parlament Visoke škole akademskih studija Epoha.


Studentski parlament Visoke škole akademskih studija Epoha je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Visokoj školi.


Pravo da biraju i da budu birani za člana studentskog parlamenta imaju svi studenti Visoke škole akademskih studija Epoha koji su upisani na studije u akademskoj godini u kojoj se bira studentsko predstavničko tijelo.

 Procedura izbora u studentski parlament

Studentski parlament Visoke škole akademskih studija Epoha čine predstavnici svih studenata, čiji mandat traje godinu dana.

Članovima Studentskog parlamenta zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

Predsjedništvo studentskog parlamenta čine predsjednik, podpredsjednik i sekretar.

Predsjednik studentskog parlamenta