prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Osnovne akademske studije

 

Studijski program Poslovna ekonomija (240 ESPB)

 

 

PRVA GODINA:DRUGA GODINA:
 • Osnovi ekonomije
 • Matemika za ekonomiste
 • Osnovi statistike
 • Osnovi informatike
 • Engleski jezik 1
 • Ekonomika preduzeća
 • Osnovi menadžmenta
 • Engleski jezik 2
 • Mikroekonomija
 • Osnovi marketinga
 • Računovodstvo
 • Engleski jezik 3
 • Upravljanje troškovima
 • Poslovne finanasije
 • Poslovno pravo
 • Engleski jezik 4
 
TREĆA GODINA:ČETVRTA GODINA
 • Javne finansije
 • Engleski jezik 5
 • Ekološki menadžment (i)
 • Preduzetništvo (i)
 • Web dizajn (i)
 • Berzansko poslovanje (i)
 • Osnovi revizije
 • Engleski jezik 6
 • Upravljanje razvojem preduzeća (i)
 • Međunarodni marketing (i)
 • Tehnološki menadžment (i)
 • Osnovi turizma (i)
 • Bankarski menadžment
 • Monetarna ekonomija
 • Strategijski menadžment (i)
 • Trgovina (i)
 • Međunarodna ekonomija (i)
 • Osiguranje (i)
 • Upravljanje javnim sektorom
 • Poslovni informacioni sistemi
 • Međunarodne finansijske institucije (i)
 • Planiranje i upravljanje proizvodnjom (i)
 • Završni rad

 

 

 * (i) - izborni predmet

 

 Akademsko zvanje: diplomirani ekonomista