prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Biblioteka

Visoka škola akademskih studija EPOHA posjeduje biblioteku i čitaonicu u kojoj se nalazi sva neophodna literatura koja je potrebna za odvijanje i unapređivanje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada.
Takođe, raspolaže sa literaturom u elektronskoj formi koja je dostupna svim studentima. Visoka škola EPOHA je izdavač našim profesorima i asistentima sa velikim brojem udžbenika i monografija.

opacity-folder-library Pretraži online katalog literature koja se nalazi u biblioteci.

opacity-folder-library Pretraži EBSCO bazu literature (samo registrovani korisnici).