prvi
drugi
treci

Студентске вијести

Error: No articles to display

EPOHA | Visoka škola akademskih studija

Потребна документа за упис на I циклус студија

 • Уз попуњени образац пријаве за упис студент прилаже:
 • Диплому о завршеној четворогодишњој средњој школи,
 • Свједочанства о завршеним разредима средње школе (оригинали, или овјерене копије),
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о пребивалишту,
 • Двије фотографије.


Потребна документа за упис на II циклус студија

 • Уз попуњени образац пријаве за упис студент прилаже:
 • Копију личне карте
 • Родни лист
 • Увјерење о држављанству
 • Диплому или увјерење о дипломирању
 • Увјерење о положеним испитима
 • Биографију
 • 2 фотографије