prvi
drugi
treci

Студентске вијести

Error: No articles to display

ЕПОХА | Висока школа академских студија

Студентски парламент

Студентско представничко тијело Високе школе академских студија Епоха дјелује под називом Студентски парламент Високе школе академских студија Епоха.

Студентски парламент Високе школе академских студија Епоха је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Високој школи.

Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти Високе школе академских студија Епоха који су уписани на студије у академској години у којој се бира студентско представничко тијело.

 Procedura izbora u studentski parlament

Студентски парламент Високе школе академских студија Епоха чине представници свих студената, чији мандат траје годину дана.

Члановима Студентског парламента загарантована је слобода мишљења и изражавања.

Предсједништво студентског парламента чине предсједник, подпредсједник и секретар.

Предсједник студентског парламента